Thẻ: tiêu chuẩn quốc tế

Cơ sở vật chất 5* tiêu chuẩn quốc tế tại Sunrise Kids Thái Nguyên

Môi trường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc học tập và phát triển của trẻ. Môi trường là người thầy thứ ba cũng chính là nơi khơi dậy cảm hứng, đam mê học tập của trẻ, là nơi cung cấp cho trẻ những công cụ để hiện thực hóa ý tưởng của […]